BỘ ĐÀM CẦM TAY

Techmart Digital - Laptop - Smartphone - Taplet - Accessories

BỘ ĐÀM CẦM TAY

(Tổng 25 sản phẩm / 3 trang)
- 21%
Bộ đàm VTEL VT838 ( Chính Hãng )

Bộ đàm VTEL VT838 ( Chính Hãng )

770.000₫ 980.000₫

- 23%
Bộ đàm Baofeng 9R Pro ( UHF/VHF )

Bộ đàm Baofeng 9R Pro ( UHF/VHF )

1.150.000₫ 1.490.000₫

- 19%
Bộ đàm Motorola CP-550

Bộ đàm Motorola CP-550

770.000₫ 950.000₫

- 28%
Bộ Đàm IP-W80 5G LTE ( Không giới hạn khoảng cách)
- 22%
Bộ đàm VTEL VT639 ( Chính Hãng )

Bộ đàm VTEL VT639 ( Chính Hãng )

980.000₫ 1.250.000₫

- 29%
Bộ Đàm Kenwood TK 568

Bộ Đàm Kenwood TK 568

1.250.000₫ 1.750.000₫

- 27%
Bộ đàm VTEL VT338 ( Chính Hãng )

Bộ đàm VTEL VT338 ( Chính Hãng )

690.000₫ 950.000₫

Bộ đàm Kenwood TK P802

Bộ đàm Kenwood TK P802

700.000₫

- 43%
Bộ đàm VTEL-VT232 ( Chính Hãng )

Bộ đàm VTEL-VT232 ( Chính Hãng )

399.000₫ 699.000₫

Bộ đàm Motorola GP1000

Bộ đàm Motorola GP1000

750.000₫

- 16%
Bộ đàm Baofeng UV-82 (UHF/VHF)

Bộ đàm Baofeng UV-82 (UHF/VHF)

750.000₫ 890.000₫

- 8%
Bộ đàm Motorola GP338S

Bộ đàm Motorola GP338S

690.000₫ 750.000₫

- 15%
Bộ đàm Motorola GP-358 ( 5W )

Bộ đàm Motorola GP-358 ( 5W )

500.000₫ 590.000₫

- 26%
Bộ đàm Baofeng 9R Plus ( UHF/VHF )

Bộ đàm Baofeng 9R Plus ( UHF/VHF )

950.000₫ 1.290.000₫

Bộ Đàm Kenwood TK 3000

Bộ Đàm Kenwood TK 3000

1.040.000₫

- 9%
Bộ đàm Kenwood TK 3206S

Bộ đàm Kenwood TK 3206S

680.000₫ 750.000₫

- 27%
Bộ Đàm Kenwood TK 308

Bộ Đàm Kenwood TK 308

399.000₫ 550.000₫

- 21%
Bộ Đàm Mototola GP 3588Plus

Bộ Đàm Mototola GP 3588Plus

1.250.000₫ 1.590.000₫

- 18%
Bộ đàm Hypersia H1

Bộ đàm Hypersia H1

650.000₫ 790.000₫

- 9%
Bộ đàm Hypersia A1

Bộ đàm Hypersia A1

1.999.000₫ 2.190.000₫

- 7%
Bộ đàm Hypersia A2

Bộ đàm Hypersia A2

1.250.000₫ 1.350.000₫

- 15%
Bộ Đàm Kenwood TK 720

Bộ Đàm Kenwood TK 720

720.000₫ 850.000₫

Bộ đàm Motorola XIR P3688 U/V

Bộ đàm Motorola XIR P3688 U/V

6.990.000₫

Bộ Đàm Kenwood TK-2000

Bộ Đàm Kenwood TK-2000

1.040.000₫

Bộ đàm Motorola GP-338 IS VHF

Bộ đàm Motorola GP-338 IS VHF

7.990.000₫

zalo