Máy Ghi Âm Chuyên Nghiệp

Techmart Digital - Laptop - Smartphone - Taplet - Accessories

Máy Ghi Âm Chuyên Nghiệp

(Tổng 25 sản phẩm / 2 trang)
- 18%
Máy Ghi Âm ZOOM H3-VR

Máy Ghi Âm ZOOM H3-VR

6.499.000₫ 7.890.000₫

- 8%
Máy Ghi Âm ZOOM F2-BT Field Recorder & Lavalier Mic

Máy Ghi Âm ZOOM F2-BT Field Recorder & Lavalier...

4.499.000₫ 4.890.000₫

- 9%
Máy Ghi Âm ZOOM F2 Field Recorder & Lavalier Mic

Máy Ghi Âm ZOOM F2 Field Recorder & Lavalier Mic

3.990.000₫ 4.399.000₫

- 16%
Máy Ghi Âm ZOOM H1N-VP

Máy Ghi Âm ZOOM H1N-VP

2.999.000₫ 3.590.000₫

- 10%
Máy Ghi Âm Philips VTR9100/93 - 32G ( VÂN TAY )

Máy Ghi Âm Philips VTR9100/93 - 32G ( VÂN TAY )

5.299.000₫ 5.880.000₫

- 11%
Máy Ghi Âm Philips VTR8600/93 - 16G

Máy Ghi Âm Philips VTR8600/93 - 16G

3.799.000₫ 4.280.000₫

- 10%
Máy Ghi Âm Philips VTR6960/93 - 32Gb

Máy Ghi Âm Philips VTR6960/93 - 32Gb

2.499.000₫ 2.770.000₫

- 9%
Máy Ghi Âm Philips VTR7800/93 - 16G

Máy Ghi Âm Philips VTR7800/93 - 16G

3.999.000₫ 4.399.000₫

- 13%
Máy Ghi Âm Philips VTR7500/93 - 16G

Máy Ghi Âm Philips VTR7500/93 - 16G

3.499.000₫ 3.999.000₫

- 6%
Máy Ghi Âm Sony ICD - TX660VN 16G

Máy Ghi Âm Sony ICD - TX660VN 16G

3.550.000₫ 3.790.000₫

- 9%
Máy Ghi Âm Sony ICD-TX660-16G

Máy Ghi Âm Sony ICD-TX660-16G

3.190.000₫ 3.499.000₫

- 5%
Máy Ghi Âm Sony PCM D100 - 32G

Máy Ghi Âm Sony PCM D100 - 32G

16.990.000₫ 17.900.000₫

- 16%
Máy Ghi Âm ZOOM H8

Máy Ghi Âm ZOOM H8

9.499.000₫ 11.290.000₫

- 22%
Máy Ghi Âm ZOOM H4N PRO BLACK

Máy Ghi Âm ZOOM H4N PRO BLACK

5.899.000₫ 7.600.000₫

- 15%
Máy Ghi Âm ZOOM H6 BLACK

Máy Ghi Âm ZOOM H6 BLACK

8.390.000₫ 9.890.000₫

- 10%
Máy Ghi Âm Sony ICD - UX570F 4Gb

Máy Ghi Âm Sony ICD - UX570F 4Gb

2.599.000₫ 2.890.000₫

- 7%
Máy Ghi Âm ZOOM F6

Máy Ghi Âm ZOOM F6

16.300.000₫ 17.500.000₫

- 14%
Máy Ghi Âm TASCAM DR-07X

Máy Ghi Âm TASCAM DR-07X

4.299.000₫ 4.990.000₫

- 14%
Máy Ghi Âm TASCAM DR-40X

Máy Ghi Âm TASCAM DR-40X

5.999.000₫ 6.960.000₫

- 13%
Máy Ghi Âm Sony PCM A10 -16G

Máy Ghi Âm Sony PCM A10 -16G

5.190.000₫ 5.990.000₫

- 12%
Máy Ghi Âm Tascam DR-44WL

Máy Ghi Âm Tascam DR-44WL

8.690.000₫ 9.900.000₫

- 4%
Máy Ghi Âm Tascam DR-100MK3

Máy Ghi Âm Tascam DR-100MK3

13.190.000₫ 13.800.000₫

Máy Ghi Âm ZOOM Q2N

Máy Ghi Âm ZOOM Q2N

Cập nhật giá

- 16%
Máy Ghi Âm TASCAM DR-05X

Máy Ghi Âm TASCAM DR-05X

2.999.000₫ 3.560.000₫

- 7%
Máy Ghi Âm ZOOM F8N/F8

Máy Ghi Âm ZOOM F8N/F8

26.900.000₫ 28.900.000₫

zalo