Thiết Bị Số

Techmart Digital - Laptop - Smartphone - Taplet - Accessories

Thiết Bị Số

(Tổng 25 sản phẩm / 2 trang)
- 18%
Máy Ghi Âm ZOOM H3-VR

Máy Ghi Âm ZOOM H3-VR

6.499.000₫ 7.890.000₫

- 8%
Máy Ghi Âm ZOOM F2-BT Field Recorder & Lavalier Mic

Máy Ghi Âm ZOOM F2-BT Field Recorder & Lavalier...

4.499.000₫ 4.890.000₫

- 9%
Máy Ghi Âm ZOOM F2 Field Recorder & Lavalier Mic

Máy Ghi Âm ZOOM F2 Field Recorder & Lavalier Mic

3.990.000₫ 4.399.000₫

- 16%
Máy Ghi Âm ZOOM H1N-VP

Máy Ghi Âm ZOOM H1N-VP

2.999.000₫ 3.590.000₫

- 3%
Máy Ghi Âm ZOOM F8N Pro

Máy Ghi Âm ZOOM F8N Pro

28.990.000₫ 29.990.000₫

- 16%
Trình Tạo Âm Thanh ZOOM AC-3

Trình Tạo Âm Thanh ZOOM AC-3

7.790.000₫ 9.290.000₫

- 11%
Bộ Điều Khiển Từ Xa ZOOM FRC-8

Bộ Điều Khiển Từ Xa ZOOM FRC-8

10.090.000₫ 11.390.000₫

- 4%
Bộ Sử Lý Hiệu Ứng ZOOM G5N

Bộ Sử Lý Hiệu Ứng ZOOM G5N

7.610.000₫ 7.890.000₫

ZOOM LIVETRAK L‑12

ZOOM LIVETRAK L‑12

Cập nhật giá

ZOOM R8 AN EIGHT-TRACK RECORDER

ZOOM R8 AN EIGHT-TRACK RECORDER

Cập nhật giá

- 9%
Hiệu Ứng GUITAR MS - 70CDR

Hiệu Ứng GUITAR MS - 70CDR

2.990.000₫ 3.290.000₫

ZOOM R16 STUDIO-QUALITY RECORDING

ZOOM R16 STUDIO-QUALITY RECORDING

Cập nhật giá

- 14%
ZOOM U-24 HANDY AUDIO INTERFACE

ZOOM U-24 HANDY AUDIO INTERFACE

2.990.000₫ 3.490.000₫

- 27%
ZOOM U-44 HANDY AUDIO INTERFACE

ZOOM U-44 HANDY AUDIO INTERFACE

3.650.000₫ 4.990.000₫

- 5%
TASCAM US 4x4 CU ( SOUND CARD )

TASCAM US 4x4 CU ( SOUND CARD )

5.490.000₫ 5.800.000₫

- 7%
TASCAM US 1x2 CU ( SOUND CARD )

TASCAM US 1x2 CU ( SOUND CARD )

2.790.000₫ 2.990.000₫

- 5%
TASCAM US 2x2 CU ( SOUND CARD )

TASCAM US 2x2 CU ( SOUND CARD )

4.200.000₫ 4.400.000₫

- 3%
Bộ Chuyển Đổi Âm Thanh ZOOM UAC-2

Bộ Chuyển Đổi Âm Thanh ZOOM UAC-2

6.610.000₫ 6.810.000₫

- 9%
ZOOM U-22 HANDY AUDIO INTERFACE

ZOOM U-22 HANDY AUDIO INTERFACE

2.090.000₫ 2.300.000₫

- 5%
Bộ Chuyển Đổi Âm Thanh TAC-2R

Bộ Chuyển Đổi Âm Thanh TAC-2R

8.890.000₫ 9.390.000₫

- 10%
ZOOM LIVE TRAK L-20R

ZOOM LIVE TRAK L-20R

18.990.000₫ 20.990.000₫

- 7%
Máy Ghi Âm ZOOM F6

Máy Ghi Âm ZOOM F6

16.300.000₫ 17.500.000₫

- 14%
Máy Ghi Âm TASCAM DR-07X

Máy Ghi Âm TASCAM DR-07X

4.299.000₫ 4.990.000₫

- 14%
Máy Ghi Âm TASCAM DR-40X

Máy Ghi Âm TASCAM DR-40X

5.999.000₫ 6.960.000₫

Máy Ghi Âm ZOOM Q2N

Máy Ghi Âm ZOOM Q2N

Cập nhật giá

zalo